Sashimi special 5 pcs

(choice of 2 kinds) $12.50

Octopus

Salmon

Yellowtail

Ebi

Ika

Tamago

White fish

White tuna

Saba